El artículo: “Un estudio lo confirma: los niños ya no juegan en la calle” + słówka do pobrania

Kolejna seria, którą chcę wprowadzić na blogu, czyli tłumaczenie artykułów z hiszpańskich stron internetowych. Tematyka będzie bardzo różna, ale krążyć będzie na pewno wokół języków obcych, dzieci, rozwoju, umysłu, podróży, krajów hispanojęzycznych. Jeśli znajdę jednak coś co szczególnie mnie zainteresuje, nie zawaham się również przetłumaczyć i umieścić na blogu:)

Do każdego tłumaczenia będę załączać subiektywna listę najtrudniejszych słówek z tekstu. Pobierajcie, drukujcie i na lodówkę, a w między czasie słowa same wejdą do głowy:)

Dzisiejszy tekst pochodzi ze serwisu ideal.es z września tego roku i dotyczy spędzania czasu na świeżym powietrzu przez hiszpańskie dzieci. Prawdopodobnie w Polsce rzecz ma się podobnie.

Zapraszam zatem!

Pierwszy oryginalny tekst oraz link do artykułu, później moje tłumaczenie, a na końcu link do słówek do wydruku.

“Un estudio lo confirma: los niños ya no juegan en la calle”

El 49% de los niños españoles de entre 5 y 12 años –porcentaje que equivale a más de 2 millones de niños en España– pasa menos de una hora al día al aire libre. Además, de este 49%, un 11% juega menos de media hora diaria fuera de casa y un 5% no lo hace nunca según las conclusiones de un estudio realizado por Skip, marca de detergentes de Unilever, tras analizar los hábitos de juego de los niños en España.

El estudio añade que uno de los principales motivos que alegan los padres y madres para este déficit de juego es la falta de tiempo que tienen para llevar a sus pequeños a jugar al aire libre. El clima y, en menor medida, la preferencia de los propios niños por jugar dentro de casa, son otras de las principales razones reflejadas en el informe.

Además, el 77% de los padres y madres españoles asegura que les gustaría que sus hijos jugasen y pasaran más tiempo fuera de casa, mientras que el 51% opina que sus hijos no tienen las mismas oportunidades que ellos tuvieron para jugar al pasar tiempo al aire libre cuando eran niños.

Los padres y madres encuestados también destacan el tiempo que pasan los niños frente a pantallas como una de las principales barreras para jugar al aire libre hoy en día. Así, el 84% de los encuestados afirma estar preocupados por el elevado impacto de la tecnología en el juego de sus hijos. De hecho, el 83% admite que sus hijos se niegan a jugar si no hay algún tipo de tecnología de por medio y el 81% afirma que los niños prefieren jugar a deportes virtuales en una pantalla que practicar deporte de verdad fuera de casa.

INICIATIVAS

Por este motivo, Skip ha lanzado en todo el mundo la campaña ‘Ensuciarse es bueno’, con el objetivo de concienciar a la sociedad de que los niños necesitan el juego exploratorio y vivencial, esencial para su aprendizaje y desarrollo saludable.

Por otro lado, en el marco de este compromiso, Skip junto a Ayuda en Acción, han puesto en marcha en España el ‘Día de las clases al aire libre’, una iniciativa en la que participan más de 15 países y dirigida a conseguir que millones de escolares del mundo pasen un día aprendiendo al aire libre, en la naturaleza.

El ‘Día de las clases al aire libre’ se celebrará el próximo 6 de octubre, con el objetivo de rendir homenaje al juego y al aprendizaje fuera de las aulas y, al mismo tiempo, incentivar a escuelas y educadores a otorgar un papel fundamental al juego vivencial y experiencial en la formación de los niños.

“Badania potwierdzają – dzieci już nie bawią się na podwórkach”

49% hiszpańskich dzieci między 5 a 12 rokiem życia (procenty odpowiadają około 2 milionom dzieci w Hiszpanii) spędza mniej niż godzinę dziennie na świeżym powietrzu. Ponadto w tych 49%, 11% bawi sie mniej pół godziny dziennie poza domem i 5% nigdy tego nie robi – zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Skip, markę środków czyszczących Unilevera, nad „zabawowymi” zwyczajami dzieci w Hiszpanii.

Badanie wskazuje także, że jednym z głównych powodów braku zabaw na podwórkach jest brak czasu rodziców, aby przebywać z dziećmi na powietrzu. Klimat, i w mniejszym stopniu, preferencja samych dzieci do zabawy w domu, są pozostałymi powodami wskazanymi w raporcie.

Ponadto 77%hiszpańskich rodziców zapewnia, że wolałaby, aby ich dzieci bawiły się i spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu, jednocześnie 15% uważa, że ich dzieci nie mają takich samych możliwości do spędzania czasu na podwórkach, jakie oni mieli, gdy byli dziećmi.

Przebadani rodzice podkreślają także,  że obecnie czas, który spędzają ich dzieci przed komputerami jest jedną z głównych przeszkód spędzania czasu na zewnątrz. 84% respondentów potwierdza, że są zaniepokojeni ogromnym wpływem technologii na zabawę ich dzieci. Faktycznie 83% przyznaje, że ich dzieci odmawiają zabawy, jeśli nie jest jest ona związana z jakimkolwiek rodzajem technologii oraz 81% potwierdza, że ich dzieci wolą uprawiać sporty “wirtualne” na komputerze zamiast faktycznie uprawiać sport poza domem.

INICJATYWY

Z tego powodu Skip wypuścił na całym świecie kampanię “Pobrudzić się jest dobrze”, której celem jest uświadamianie społeczeństwu, że dzieci potrzebują zabaw pełnych przeżyć i odkrywania, które są szczególnie ważne dla ich nauki i zdrowego rozwoju.

Z drugiej strony Skip razem z “Ayuda en Acción” (https://www.ayudaenaccion.org/ong) uruchomiły w Hiszpanii Dzień lekcji na świeżym powietrzu, inicjatywę, w której uczestniczy ponad 15 krajów i której celem jest  doprowadzenie do tego, aby miliony uczniów spędziły dzień ucząc się na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody.

Dzień lekcji na świeżym powietrzu będzie celebrowany 6 października, jako hołd dla zabaw i nauki poza salami szkolnymi, jednocześnie motywując szkoły i edukatorów do nadawania zabawie fundamentalnej roli w kształceniu dzieci.

 

Artykuł raczej nie należy do szczególnie trudnych, jednak i tak znalazłam z nim nowe dla mnie słownictwo. Pobierajcie je tutaj .

 

Saludos!

Dusia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s